นักลงทุนสัมพันธ์

"Beyond Animal Wellbeing"

เกี่ยวกับ BIS

กลุ่ม BIS เป็นผู้ค้ารายใหญ่ของไทยใน 5 อันดับแรกในด้านเวชภัณฑ์สัตว์อาหารเสริมและตลาดวัตถุดิบโดยมีผลิภัณฑ์หลากหลายประเภทจากผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก เราให้บริการลูกค้าทุกกลุ่มในภูมิภาคอาเซียนด้วยคุณภาพการกระจายสินค้าการสนับสนุนด้านเทคนิคบริการหลังการขายและกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม เราครอบคลุมตลาดปศุสัตว์ สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

1,168.88
ล้านบาท

รายได้รวม

1,757.71
ล้านบาท

กำไรสุทธิ

34.80
ล้านบาท

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2565

ข่าวสารล่าสุด